Workshop Ericksoniaanse Hypnotherapie III

Het vakgebied

De Amerikaanse psychiater Milton Erickson wordt wel beschouwd als de grondlegger van de moderne hypnotherapie en als een van de succesvolste therapeuten van de vorige eeuw. Ericksoniaanse hypnotherapie verschilt wezenlijk van andere therapievormen. Door het waarnemen en gebruiken van subtiele non-verbale signalen wordt een rechtstreekse communicatie met het onbewuste tot stand gebracht. Met behulp van indirecte suggestie en artistieke vaagheid wordt het bewuste denken afgeleid en worden onbewuste verwerking en groei gestimuleerd. Alles wat de cliënt denkt, doet, voelt of gelooft wordt volledig geaccepteerd en gebruikt (geütiliseerd) om trance op te wekken of om therapeutische stappen te zetten. Het bewuste en onbewuste komen op één lijn, in de richting van het doel van de cliënt.

De toepassing

Het uitgebreide en complexe werk van Erickson is door de Amerikaanse hypnotherapeut Ernest Rossi samengebracht in een bijzondere techniek, die de kern van Erickson’s werk omsluit en die algemeen toepasbaar is. Ericksoniaanse hypnotherapie is een vak op zich, maar het is ook een mooie uitbreiding voor andere vormen van therapie, coaching of counseling. Het kan naadloos worden gecombineerd met methoden als EMDR, CGT, NLP, Schematherapie, haptotherapie, regressie, imaginatie en diverse andere werkwijzen.

De workshop

Deze workshop is een vervolg op Ericksoniaanse Hypnotherapie II. U maakt kennis met nieuwe verbale en nonverbale principes en technieken. We gaan dieper in op tranceverschijnselen, hoe je die kunt waarnemen en gebruiken. Uw linguïstische repertoire wordt uitgebreid met verfijnde vormen van Miltontaal.  We gaan kijken naar diverse vormen van lichaamstaal, nonverbale metaforen en subtiele onbewuste signalen. Het principe van utilisatie, dat de grondslag vormt van het Ericksoniaanse gedachtegoed, wordt verder uitgebreid en verdiept. Naast de vertrouwde kinesthetische vorm van het Rossi proces komen nu ook de visuele en auditieve varianten aanbod. Alle onderdelen van de workshop worden theoretisch verkend en dan eigen gemaakt in diverse speelse oefeningen.

Dag 1

 • Samenvatting stof van de workshop Ericksoniaanse Hypnotherapie, deel I en II
 • Trance- inductie: zelfspraak-inductie, verwarringsinductie
 • Uitbreiding taalpatronen: artistieke vaagheid, indirect suggestie en implicaties
 • Seeding (priming): tranceverschijnselen en therapeutische stappen subtiel aankondigen en voorbereiden
 • Miltontaal gebruiken tijdens intake, voorgesprek, interventie en nagesprek
 • Utilisatie van de denkstijl (metaprogramma’s) voor inductie en therapie

Dag 2

 • Trance inductie: nested loop induction: trance in trance in trance…
 • Tranceverschijnselen: tijdsvervorming: het vertragen of versnellen van de tijd in trance
 • Tranceverschijnselen gebruiken als metafoor voor probleem en oplossing
 • Andere therapeutische methoden (bijv. EMDR, NLP, RET, ACT) indirect (Ericksoniaans) uitvoeren
 • Therapeutische metaforen en analogieën
 • Het Rossi proces: visuele en auditieve varianten

Het resultaat

Na het volgen van deze workshop kunt u:

 • Een uitgebreid repertoire aan inductietechnieken toepassen, afgestemd op de stijl van de cliënt.
 • Subtiele en complexe verbale en non-verbale boodschappen van de cliënt herkennen en gebruiken (utiliseren) voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Diverse tranceverschijnselen herkennen, opwekken en utiliseren.
 • Talrijke Miltoniaanse taalpatronen geïntegreerd toepassen voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Miltontaal toepassen in elke fase therapeutisch begeleiding: intake, uitleg, interventie en nagesprek.
 • De denkstijl van de cliënt utiliseren bij het geven van indirecte suggesties.
 • Het Rossi proces integreren met uw vertrouwde technieken en toepassen bij diverse symptomen, problemen.

Praktische informatie

Data: 23 en 24 juni 2018
Locatie: Hoofdstraat 78, Driebergen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Prijs: € 350,- inclusief lunch
Trainer: Jos van Boxtel
Erkenning: NBvH: 12 PE-punten
Taal: Nederlands

Over de trainer

Sinds 2004 werk ik als hypnotherapeut in eigen praktijk en als trainer NLP, Hypnotherapie en Integratieve Psychotherapie bij diverse instituten. Naast mijn algemene hypnotherapieopleiding volgde ik trainingen in Ericksoniaanse hypnose bij het MEG in Frankfurt en het BHRTS in Londen. Ik verdiepte me in het werk van Milton Erickson en zijn volgers van het eerste uur Ernest Rossi, Jeffrey Zeig en Stephen Brooks. Met de laatste werk ik samen, als trainer in zijn instituut en als co-auteur van enkele boeken die in 2018 gepubliceerd zullen worden. De Ericksoniaanse principes en technieken pas ik dagelijks toe in mijn eigen praktijk en  ik geef ze met veel plezier door in workshops en trainingen.

Ervaringen van anderen

Bij Jos ervaar je een drietal workshops die voor je eigen praktijk waardevol zijn en de leerstof meteen is in te passen.

Jos heeft zijn passie die hij in alle rust aan je over draagt. Daarnaast heeft hij groot gevoel voor taal, humor en staat hij met beide voeten op de grond.

Jan van Berkel
Hypnotherapeut